HỆ THỐNG DỰ BÁO THỜI TIẾT

1.  Mục đích: Giúp học sinh hiểu được về thời tiết, nhận biết  sâu hơn vể sự thay đổi của nhiệt độ, độ ẩm, gió, áp suất, lượng mưa…

2. Danh mục thiết bị đi kèm:

Bộ thí nghiệm cảm biến môi trường  và bộ Kit thí nghiệm Labdics ENVIRO

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 45.000.000 VNĐ

Thiết bị hiển thị và thực hành thí nghiệm máy tính bảng Datamini

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 7.600.000 VNĐ

Dụng cụ đo thời tiết thông minh InteliWeather 1040

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 6.300.000 VNĐ

Trạm khí tượng

Đơn giá: 30.000.000 VNĐ

Bộ hoạt động Stem Kit dự báo thời tiết

 

 

 

 

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 5.300.000 VNĐ

Bộ Poster (bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất)

Đơn giá: 12.700.000 VNĐ

 

 

 

 

 

 

f)