HỆ THỐNG TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

1. Mục đích: giúp học sinh hiểu các khái niệm về nước sạch, nước ô nhiễm…

2. Danh mục các thiết bị đi kèm:

Bộ thí nghiệm cảm biến môn hóa học & sinh học Labdics BIOCHEM và bộ Kit thí nghiệm

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 43.000.000 VNĐ

Thiết bị hiển thị và thực hành thí nghiệm máy tính bảng Datamini

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 7.600.000 VNĐ

Hệ thống xử lý nước

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 49.500.000 VNĐ

Bộ hoạt động Stem Kit

 

 

 

 

 

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 31.790.000 VNĐ

Bộ Poster (bảo vệ nguồn nước, mô hình xử lý nước)

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 10.450.000 VNĐ