MÔ HÌNH NUÔI CÁ TRỒNG CÂY

Mô hình nuôi cá trồng cây được xây dựng nhắm giúp học sinh hiểu được các khái niệm cơ bản trong mô hình nuôi cá và trồng cây.

Đồng thời, giúp học sinh rèn luyện, trau dồi và phát triển các kỹ năng thiết yếu vào thực tiễn.

Danh mục thiết bị, phần mềm áp dụng cho mô hình:

– Hệ thống hồ cá và trồng cây

– Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc Enviro và phần mềm Globilab & Globiworld

– Thư viện tài nguyên học liệu khoa học vô tận Twig-World

– Trung tâm dữ liệu và kết nối InteliBox

– Máy tính bảng Datamini TR10RS1

– Tủ lab di động khoa học

– Dụng cụ phục vụ thí nghiệm khoa học