TRUNG TÂM SẢN XUẤT STEM

1.Mục đích: giúp học sinh Tiểu học hiểu được khái niệm nhà kính, tác dụng giữ nhiệt của nhà kính, mô tả các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng giữ nhiệt của khí quyển như màu sắc, hình dạng, chất liệu của bề mặt đất, nước và thực vật

2. Danh mục thiết bị đi kèm:

Nhà kính

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 199.000.000 VNĐ

Quạt phòng cách li

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 3.900.000 VNĐ 

Quạt gió công nghiệp

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 9.600.000 VNĐ

Hệ thống cooling Pad

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 47.000.000 VNĐ 

Camera IP

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 5.000.000 VNĐ

Máy bơm nước

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 7.500.000 VNĐ

Hệ thống phun sương

????????????????????????????????????

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 30.000.000

Hệ thống ánh sáng

 

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 17.000.000 VNĐ

Hệ thống thông tin môi trường

 

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

Công cụ Test No3

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 14.800.000 VNĐ

Bút đo Bluelab

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 7.700.000 VNĐ

Bộ điều chỉnh giờ

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 3.000.000 VNĐ

Lót sàn trung tâm sản xuất Stem

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Xe đẩy khay ươm và thu hoạch

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 5.000.000 VNĐ

Tủ bảo quản 4 ngăn

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

Bộ hướng dẫn hoạt động Stem Kit

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Bộ Poster các mô hình

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 9.000.000 VNĐ

Bộ QR code các mô hình

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 4.000.000 VNĐ

Đồng phục khoa học

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 500.000 VNĐ

Sticker cảnh báo

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 2.000.000 VNĐ

Hệ thống ươm giống Nursery

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 27.000.000 VNĐ

Hệ thống nuôi cá trồng cây – Aquaponics

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 70.000.000 VNĐ

Hệ thống thủy canh NFT Thẳng

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 50.000.000 VNĐ

Hệ thống trông thủy canh NFT Tầng

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 50.000.000

Hệ thống công nghệ trồng tưới cây nhỏ giọt

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 29.000.000 VNĐ

Bồn dự trữ nước cấp cho sản xuất Stem

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 15.000.000 VNĐ

Hệ thống bảng thông tin về hệ thống tổng thể Vinaphoníc, sơ đồ sản xuất, nội quy STEM đặt trong khuôn viên STEM Vinaphonics

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 16.000.000 VNĐ