Phần mềm học tiếng Anh cho trẻ làm quen khoa học – Tigtag

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC TWIG WORLD (Anh Quốc) là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về phim ngắn và phim tài liệu nghiên cứu về Lý, Hoá, Sinh, Toán học, Địa lý và Khoa học. Ra mắt vào năm 2011, các nguồn tài nguyên giáo dục trực tuyến được trao thưởng của Twig hiện nay đã có sẵn trên 14 ngôn ngữ và phân phối cho hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Những thước phim đặt làm riêng của Twig được tạo ra bằng cách sử dụng những đoạn phim tài liệu hay nhất thế giới gồm những cảnh quay từ BBC, NASA, thông tấn xã AP, NHK, Wellcome Trust, ABC và CBS. Hơn 2000 bộ phim của Twig hiện đang được hợp tác phát triển với đầu vào từ những viện nghiên cứu danh tiếng của các trường đại học hàng đầu (gồm Oxford và Cambridge), các nhà sản xuất truyền hình hàng đầu và các chuyên viên giáo dục từ những trường học tốt nhất trên Thế giới. Twig cung cấp những tài liệu nghiên cứu cốt lõi cho học sinh, ở cấp tiểu học với nguồn tài nguyên Tigtag (tigtagworld.com), ở cấp trung học với tài nguyên Twig (twig-world.com). Những hỗ trợ về mặt giảng dạy tại lớp học cho phép học sinh từ 7-16 tuổi nắm được những khái niệm chủ đạo trong toán học, khoa học và các ứng dụng thế giới thực của chúng.

Kho tài nguyên học liệu vô tận Twig-World

Tập đoàn Giáo Dục Twig World (Anh Quốc) là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về Phim ngắn và phim tài liệu nghiên cứu về lý, Hóa, Sinh, Toán học, Địa lý và Khoa học.

Ra mắt vào năm 2011, các nguồn giáo dục trực tuyến được trao thưởng của Twig hiện nay đã có sẵn 14 ngôn ngữ và phân phối hơn 50 quốc gia trên thế giới. Những thước phim đặt làm riêng cho Twig được tạo ra bằng cách sử dụng những đoạn phim tài liệu hay nhất thế giới gồm những cảnh quay từ BBC, NASA, Thống tấn xã AP, NHK, Wellcome Trust, ABC và CBS

Hơn 2000 bộ phim của Twig hiện đang được hợp tác phát triển với đầu vào từ những viện nghiên cứu danh tiếng của các trường đại học hàng đầu (gồm Oxford và Cambridge), các nhà sản xuất truyền hình hàng đầu và các chuyên viên giáo dục từ trường học tốt nhất trên Thế giới. Twig cung cấp những tài liệu nghiên cứu cốt lõi cho học sinh, ở cấp tiểu học với nguồn tài nguyên tigtag (www.tigtagworld.com), ở cấp trung học với tài nguyên Twig (www.twig-world.com). Những hỗ trợ về mặt giảng dạy tại lớp học cho phép học sinh từ 7-16 tuổi nắm được những khái niệm chủ đạo trong Toán học, Khoa học và các ứng thế giới thực của chúng.

Giá : 446.200 (VNĐ)