Bài giảng tương tác tiếng anh lớp 4

Bài giảng tương tác (BGTT) Tiếng Anh lớp 4 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập