Bài giảng tương tác tiếng việt lớp 5

Bài giảng tương tác (BGTT) tiếng việt lớp 5 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa tiếng việt lớp 5 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ I

1. Thư gửi các em học sinh
2. Từ đồng nghĩa
3. Quang cảnh làng mạc ngày mùa
4. Cấu tạo của bài văn tả cảnh
5. Luyện tập về từ đồng nghĩa
6. Luyện tập tả cảnh
7. Nghìn năm văn hiến
8. Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
9. Sắc màu em yêu
10. Luyện tập tả cảnh
11. Luyện tập về từ đồng nghĩa
12. Luyện tập về làm báo cáo thống kê
13. Lòng dân
14. Mở rộng vốn từ: Nhân dân
15. Lòng dân ( TT)
16. Luyện tập tả cảnh
17. Luyện tập về từ đồng nghĩa
18. Luyện tập tả cảnh
19. Những con sếu bằng giấy
20. Từ trái nghĩa
21. Bài ca về Trái Đất
22. Luyện tập tả cảnh
23. Luyện tập về từ trái nghĩa
24. Tả cảnh
25. Một chuyên gia máy xúc
26. Mở rộng vốn từ: Hòa bình
27. Ê- mi- li, con…
28. Luyện tập làm báo cáo thống kê
29. Từ đồng âm
30. Trả bài văn tả cảnh
31. Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai
32. Mở rộng vốn từ: Hữu nghị- Hợp tác
33. Tác phẩm của Si- le và tên phát xít
34. Luyện tập làm đơn
35. Dùng từ đồng âm để chơi chữ
36. Luyện tập tả cảnh
37. Những người bạn tốt
38. Từ nhiều nghĩa
39. Tiếng đàn ba- la- lai- ca trên sông Đà
40. Luyện tập tả cảnh
41. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
42. Luyện tập tả cảnh
43. Kì diệu rừng xanh
44. Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
45. Trước cổng trời
46. Luyện tập tả cảnh
47. Luyện tập về từ nhiều nghĩa
48. Luyện tập tả cảnh
49. Cái gì quý nhất?
50. Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
51. Đất Cà Mau
52. Luyện tập thuyết trình, tranh luận
53. Đại từ
54. Luyện tập thuyết trình, tranh luận
55. Chuyện một khu vườn nhỏ
56. Đại từ xưng hô
57. Tiếng vọng
58. Trả bài văn tả cảnh
59. Quan hệ từ
60. Luyện tập làm đơn
61. Mùa thảo quả
62. Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
63. Hành trình của bầy ong
64. Cấu tạo của bài văn tả người
65. Luyện tập về quan hệ từ
66. Luyện tập tả người
67. Người gác rừng tí hon
68. Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
69. Trồng rừng ngập mặn
70. Luyện tập tả người
71. Luyện tập về quan hệ từ
72. Luyện tập tả người
73. Chuỗi ngọc lam
74. Ôn tập về từ loại
75. Hạt gạo làng ta
76. Làm biên bản cuộc họp
77. Ôn tập về từ loại
78. Luyện tập làm biên bản cuộc họp
79. Buôn Chư Lênh đón cô giáo
80. Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
81. Về ngôi nhà đang xây
82. Luyện tập tả người ( tả hoạt động)
83. Tổng kết vốn từ
84. Luyện tập tả người ( tả hoạt động)
85. Thầy thuốc như mẹ hiền
86. Tổng kết vốn từ
87. Thầy cũng đi bệnh viện
88. Tả người (kiểm tra viết)
89. Tổng kết vốn từ
90. Làm biên bản một vụ việc
91. Ngu Công xã Trịnh Tường
92. Ôn tập về từ và cấu tạo từ
93. Ca dao về lao động sản xuất
94. Ôn tập về viết đơn
95. Ôn tập về câu
96. Trả bài văn tả người

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ II

1. Người công dân số Một
2. Câu ghép
3. Người công dân số Một (TT)
4. Luyện tập tả người ( dựng đoạn mở…)
5. Cách nối các vế câu ghép
6. Luyện tập tả người ( dựng đoạn kết bài)
7. Thái sư Trần Thủ Độ
8. Mở rộng vốn từ: công dân
9. Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng
10. Tả người
11. Nối các câu ghép bằng quan hệ từ
12. Lập chương trình hoạt động
13. Trí dũng song toàn
14. Mở rộng vốn từ: công dân
15. Tiếng rao đêm
16. Lập chương trình hoạt động
17. Nối các câu ghép bằng quan hệ từ
18. Trả bài văn tả người
19. Lập làng giữ biển
20. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
21. Cao Bằng
22. Ôn tập văn kể chuyện
23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
24. Kể chuyện (Kiểm tra viết)
25. Phân xử tài tình
26. Mở rộng vốn từ: Trật tự- an ninh
27. Chú đi tuần
28. Lập chương trình hoạt động
29. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
30. Trả bài văn kể chuyện
31. Luật tục xưa của người Ê- đê
32. Mở rộng vốn từ: Trật tự- an ninh
33. Hộp thư mật
34. Ôn tập về tả đồ vật
35. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
36. Ôn tập về tả đồ vật
37. Phong cảnh đền Hùng
38. Liên kết các câu trong bài bằng các lặp từ ngữ
39. Cửa sông
40. Tả đồ vật
41. Liên kết các câu trong bài bằng cách
thay thế từ ngữ
42. Tập viết đoạn đối thoại
43. Nghĩa thầy trò
44. Mở rộng vốn từ: Truyền thống
45. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
46. Tập viết đọan đối thoại
47. Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
48. Trả bài văn tả đồ vật
49. Tranh làng Hồ
50. Mở rộng vốn từ:Truyền thống
51. Đất nước
52. Ôn tập về tả cây cối
53. Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
54. Tả cây cối
55. Một vụ đắm tàu
56. Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
57. Con gái
58. Tập viết đoạn đối thoại
59. Ôn tập về dấu câu ( dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
60. Trả bài văn tả cây cối
61. Thuần phục sư tử
62. Mở rộng vốn từ: nam và nữ
63. Tà áo dài Việt Nam
64. Ôn tập về tả con vật
65. Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
66. Tả con vật (Kiểm tra viết)
67. Công việc đầu tiên
68. Mở rộng vốn từ: nam và nữ
69. Bầm ơi
70. Ôn tập về tả cảnh
71. Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
72. Ôn tập về tả cảnh
73. Út Vinh
74. Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy)
75. Những cánh buồm
76. Trả bài văn tả con vật
77. Ôn tập về dấu câu ( dấu hai chấm)
78. Tả cảnh (Kiểm tra viết)
79. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
80. Mở rộng vốn từ: Trẻ em
81. Sang năm con lên bảy
82. Ôn tập về tả người
83. Ôn tập về dấu câu ( dấu ngoặc kép)
84. Tả người (Kiểm tra viết)
85. Lớp học trên đường
86. Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
87. Nếu trái đất thiếu trẻ con
88. Trả bài văn tả cảnh
89. Ôn tập về dấu câu (dấu gạch ngang)
90. Trả bài văn tả người

Giá : 28.457.000 (VNĐ)