Coder-Z Robotic

CoderZ TM là một nền tảng giáo dục STEM đầy tính sáng tạo, vui nhộn và có thể mở rộng cho nhiều đối tượng học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học, dạy nghề.Với phương pháp giảng dạy tiên tiến mong tính thực tiễn cao; bao gồm: lập trình hướng đối tượng, robot và tin học vật lý.

Với CoderZ, mang đến một trải nghiệm học tập độc đáo, thu hút học sinh hứng thú tham gia và sáng tạo ra những sản phẩm trí tuệ

Mô phỏng lôi cuốn học sinh yêu thích khả năng phản hồi nhanh của các mô phỏng do họ có thể kiểm tra các giả định lập trình và xem được cóc kết quả thực tế ở bên ngoài phòng thí nghiệm robot và thậm chí là bên ngoài nhà trường.

Khả năng truy cập và mở rộng CoderZ là công cụ trực tuyến nền tảng đám môy, chạy bằng trình duyệt Chrome. Học sinh có thể truy cộp vào tài khoản CoderZ bất kỳ khi nào, bất kỳ ỏ đâu.

Đối với giáo viên, khả năng trực tuyến cho phép học sinh tương tự ở mức độ cao hơn và mang lại một trải nghiệm học tập phong phú.

Đối với trường học hoặc khu vực, do ứng dụng có thể mở rộng nên giúp việc triển khai và bảo trì trên quy mô lớn dễ dàng hơn.

Robot thực và ảo CoderZ tương thích vói các bộ lắp ráp robot phổ biến như LEGO® MINDSTORMS® EV3 và nền tảng chip Quolcomm SngpDragon. Học sinh có thể lập trình và vận hành những robot mà nhà trường muốn dùng theo dạng trực tuyến, sau đó tải các đoạn mã vào những robot thật sau khi hoàn thành các thử thách lập trình