CPU HPE DL360 Gen10

Part CPU option Bảo hành
860655-B21 CPU HPE DL360 Gen10 4108 Xeon-S Kit  

 

 

 

 

12 tháng

860653-B21 CPU HPE DL360 Gen10 4110 Xeon-S Kit
860657-B21 CPU HPE DL360 Gen10 4114 Xeon-S Kit
860663-B21 CPU HPE DL360 Gen10 5118 Xeon-G Kit
860665-B21 CPU HPE DL360 Gen10 5120 Xeon-G Kit
870966-B21 CPU HPE DL360 Gen10 6144 Xeon-G Kit
P02571-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4208 Kit
P02574-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4210 Kit
P02480-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4214 Kit
P02495-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4216 Kit
P02592-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-G 5218 Kit
P02595-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-G 5220 Kit
P02634-B21 CPU HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6244 Kit

                                                 Giá Liên Hệ