CPU HPE ML350 Gen10

Part CPU option Bảo hành
866524-B21 CPU HPE ML350 Gen10 4108 Xeon-S Kit  

 

 

 

12 tháng

866526-B21 CPU HPE ML350 Gen10 4110 Xeon-S Kit
866530-B21 CPU HPE ML350 Gen10 4114 Xeon-S Kit
866532-B21 CPU HPE ML350 Gen10 4116 Xeon-S Kit
866536-B21 CPU HPE ML350 Gen10 5118 Xeon-G Kit
878648-B21 CPU HPE ML350 Gen10 6144 Xeon-G Kit
P10938-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-S 4208 Kit
P10939-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-S 4210 Kit
P10940-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-S 4214 Kit
P10942-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-S 4216 Kit
P10945-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-G 5218 Kit
P10950-B21 CPU HPE ML350 Gen10 Xeon-G 6244 Kit

                                            Giá Liên Hệ