KIDSMART-01: NGÔI NHÀ TOÁN HỌC SMILE

Phần mềm Ngôi nhà Toán học của Millie:

Các hoạt động trong lớp học đã được tạo ra một cách rất công phu. Chúng phản ánh tầm nhìn của chúng tôi về khả năng và công nghệ có thể mang lại cho giáo dục. Chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu học hỏi của chúng tôi với bạn và học sinh của bạn, bởi vậy chúng tôi đã đưa vào Ngôi nhà Toán học của Millie rất nhiều trò chơi mang nội dung học tập, các nhân vật mang đậm sắc thái, âm nhạc làm say mê lòng người, những nụ cười thoải mái và những nụ cười rúc rích.

Thông qua bảy hoạt động như  trò chơi, học sinh học về các số, đếm, cộng, trừ, các hình mẫu, giải bài toán, cỡ, các dạng hình học, và nhiều nhiều khác nữa. Sáu trong bảy hoạt động có cả hai Chế độ Khảo sát và Chế độ Hỏi Đáp, bởi vậy trẻ em làm quen được với những câu trả lời khác nhau (nhiều câu trả lời đúng) và phải suy nghĩ để tìm ra câu trả lời tốt nhất (một câu trả lời tốt nhất). Các hoạt động này giúp trẻ xây dựng được nền móng đối với các khái niệm Toán học và các kỹ năng suy nghĩ cần thiết để xây dựng quan niệm và hiểu biết thế giới xung quanh chúng.

Công nghệ mạnh và các phương pháp giáo dục đã được kiểm chứng được kết hợp với nhau để đảm bảo sự thành công cho học sinh ở nhiều trình độ khác nhau. Ngoài ra còn có bộ phận hình dùng cho những người sử dụng bộ chuyển đổi đơn. Các câu nói được số hoá, rõ ràng cung cấp mô hình hiệu quả để phát triển ngôn ngữ cho trẻ bắt đầu học và học sinh mà tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ. Ngôi nhà Toán học của Millie cũng còn phù hợp để dùng nhiều hoạt động khác.

Đoạn Liên kết với bài giảng trong phần Hướng dẫn của cuốn sách cung cấp rất nhiều hoạt động được giáo viên phát triển với nhiều chủ đề khác nhau dùng cho giảng dạy trên lớp và học tại nhà của trẻ nhỏ. Các bảng hoạt động và những minh hoạ cho phép mở rộng và phát triển các hoạt động giúp trẻ có cơ hội học thêm trước và sau khi sử dụng phần mềm.

Ngôi nhà Toán học của Millie cung cấp cho học sinh cơ hội để phát triển những nhạy cảm về điều khiển và tính tự tin. Sử dụng máy tính như là một công cụ, học sinh có được một ý thức về sự hoàn thiện và kỹ năng khi chúng sáng tạo, chơi và học.