Màn hình Lenovo (ThinkVision)

Part LCD Monitor Bảo hành
60DFAAR1WW Lenovo ThinkVision E2054 19.5” LED Backlit LCD Monitor  

36 tháng

61C9KAR1WW Lenovo ThinkVision S22e-19 21.5” LED Backlit LCD Monitor
61DDUAR6WW Lenovo ThinkVision M14 14” FHD LED Backlit LCD Monitor
61E6GAR2WW Lenovo ThinkVision S28u-10 28” UHD LED Backlit LCD Monitor

                                         Giá Liên Hệ