MÔ HÌNH XỬ LÝ NƯỚC SẠCH

Mô hình xử lý nước sạch giúp học sinh hiểu các khái niệm về nước sạch, nước ô nhiễm, từ đó đánh giá được chất lượng nước sinh hoạt qua các chỉ tiêu như: mùi của nước, nồng độ pH của nước và độ đục của nước.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục thiết bị, phần mềm:

– Hệ thống trạm xử lí nước thải

– Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc Enviro và phần mềm Globilab & Globiworld

– Thư viện tài nguyên học liệu khoa học vô tận Twig-World

– Trung tâm dữ liệu và kết nối InteliBox

– Máy tính bảng Datamini TR10RS1

– Tủ lab di động khoa học

– Dụng cụ phục vụ thí nghiệm khoa học

ĐƠN GIÁ: 142.835.000  VNĐ

Click chuột tại đây để xem chi tiết sản phẩm