PSU For ThinkSystem

Part Power Supply For ThinkSystem Bảo Hành
7N67A00882 Lenovo ThinkSystem 550W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply  

 

12 tháng

7N67A00883 Lenovo ThinkSystem 750W(230/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
7N67A00885 ThinkSystem 1100W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply
4P57A12649 ThinkSystem 450W (230V/115V) Platinum Hot-Swap Power Supply For SR250

                               Giá Liên Hệ