Server Dell PowerEdge R250

Model Spec
 

 

R250/ 16G

 

R250 4×3.5 HP/Perc

E-2324G/ 16GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5” Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

R250 4×3.5 HP/Perc

E-2334/ 16GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5” Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

 

R250/ 8G

 

R250 4×3.5 HP/Perc

E-2324G/ 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5” Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

R250 4×3.5 HP/Perc

Máy chủ Dell PowerEdge R250 Intel Xeon E-2334/ 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM NLSAS 12Gbps 512n 3.5” Hot-plug Hard Drive/ PERC H755/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

 

R250 Cabled/ 16G

 

R250 4×3.5 Cabled/No Perc

E-2324G/ 16GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5” Cabled Hard Drive/ Embedded SATA/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

R250 4×3.5 Cabled/No Perc

E-2334/ 16GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5” Cabled Hard Drive/ Embedded SATA/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

 

R250 Cabled/ 8G

 

R250 4×3.5 Cabled/No Perc

Máy chủ Dell PowerEdge R250 Intel Xeon E-2324G/ 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5” Cabled Hard Drive/ Embedded SATA/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro
 

R250 4×3.5 Cabled/No Perc

E-2334/ 8GB DDR4 UDIMM, 3200MT/ 2TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5” Cabled Hard Drive/ Embedded SATA/ iDRAC9 Express/ BC5720DP 1GbE LOM/ DVDRW/ Cabled PSU 450W/ No OS/ 4 Yrs Pro

                                        Giá liên hệ