Ổ cứng (HDD) nâng cấp Máy chủ IBM/Lenovo

Mã hàng Thông tin chi tiết Bảo hành Model máy tương thích
Ổ cứng (HDD) nâng cấp Máy chủ IBM/Lenovo
90P1304 IBM 36.4 Gb, U320, 10K SCSI 12 tháng Netfinity 5000, 7000, 5100, 7100, Xseries 220, 230, 232, 250, 225, 235, 245, 255, 226, 236, 346….
40K1026 IBM 36.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
40K1023 IBM 73.4 Gb, U320, 10K SCSI
40K1027 IBM 73.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
40K1024 IBM 146 Gb, U320, 10K SCSI
40K1028 IBM 146 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
40K1025 IBM 300 Gb, Ultra 320, 10K SCSI
40K1043 IBM 73GB  SAS 15K RPM 3.5″ System X3200, X3400, X3500, X3550, X3650, X260, X360, X3800, X3850, X3900, X3950…
40K1044 IBM 146GB  SAS 15K RPM 3.5″
43X0802 IBM 300GB  SAS 15K RPM 3.5″
44W2234 IBM 300GB  SAS 15K RPM 3.5″  6GBPS
44W2239 IBM 450GB  SAS 15K RPM 3.5″  6GBPS
44W2244 IBM 600GB  SAS 15K RPM 3.5″  6GBPS
43X0824 IBM 146GB SAS 10K RPM 2.5″ System X3650…
39M4530 IBM 500GB 7200 RPM SATA II 3.5″ System X3200, X3400, X3500, X3650…
43W7626 IBM 1TB 7200 RPM SATA II 3.5″
42D0782 IBM 2TB 7200 RPM SATA II 3.5″
42D0777 IBM 1TB 7200 RPM SAS 3.5″ 6Gbps
42D0752 IBM 500GB 7,2K 6Gbps SATA 2.5″ System X3400 M2, X3500 M2, X3550 M2, X3650 M2, M3…
42D0707 IBM 500GB 7,2K 6Gbps SAS 2.5″
42D0632 IBM 146 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
42D0677 IBM 146 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″
42D0637 IBM 300 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
49Y2003 IBM 600 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
81Y9650 IBM 900 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
90Y8877 IBM 300 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS System X3400 M4, X3500 M4, X3550 M4, X3650M4
90Y8872 IBM 600 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS
81Y9650 IBM 900 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS
00AD075 IBM 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS
90Y8926 IBM 146 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS
81Y9670 IBM 300 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″ G2HS
Giá Liên hệ