Ổ cứng (HDD) nâng cấp Máy chủ HP

Mã hàng Thông tin chi tiết Bảo hành Model máy tương thích
Ổ cứng (HDD) nâng cấp Máy chủ HP
286713-B22 HP 36.4 Gb, U320, 10K SCSI 12 tháng Proliant 1600, 800, 6400…, ML350, ML370, DL380, DL580, G1–> G4, ML150 G2, LC2000, LH3000, LH6000…
286776-B22 HP 36.4 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
286714-B22 HP 72.8 Gb, U320, 10K SCSI
286778-B22 HP 72.8 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
286716-B22 HP 146 Gb, U320, 10K SCSI
347708-B22 HP 146 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
350964-B22 HP 300 Gb, Ultra 320, 10K SCSI
411089-B22 HP 300 Gb, Ultra 320, 15K SCSI
384852-B21 HP 72GB SAS 15K RPM 3.5″ ML310G4, ML320 G4 ML150G3, ML310 G6, ML110 G6…
384854-B21 HP 146GB SAS 15K RPM 3.5″  DP
516814-B21 HP 300GB SAS 15K RPM 3.5″  6Gbps
454232-B21 HDD HP Hotswap 450GB SAS 15K
375861-B21 HP 72GB SAS 10K RPM 2.5″ ML350, ML370, DL380, G5…
431958-B21 HP 146GB SAS 10K RPM 2.5″
395473-B21 HP 500GB 3G SATA 7.2K 3.5″ ML110 G4, ML310 G4, ML320 G4, ML110G6, ML310 G6…
454146-B21 HP 1TB  SATA 7.2K 3.5″
384842-B21 HP 72 GB 10K 3Gbps SAS 2.5″ DP ML370 G6, G7, DL380 G6, G7, ML350 G6, G7, DL360 G6, G7…
507125-B21 HP 146 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
512547-B21 HP 146 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″
492620-B21 HP 300 GB 10K 3Gbps SAS 2.5″ DP
507127-B21 HP 300 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″
581286-B21 HP Dual Port 600Gb SAS 10K 6Gbps
619291-B21 HDD HP Dual Port 900Gb SAS 10K 6Gbps
507750-B21 HP 500Gb SATA 7,2K 2.5″
507610-B21 HP 500Gb SAS 7,2K 2.5″
461137-B21 HP Hotswap 1Tb SAS 7.2K 3.5″ 3Gbps
652564-B21 HP 300 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ SFF ML350G8, DL360G8,DL380G8…
652583-B21 HP 600 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ SFF
652589-B21 HP 900 GB 10K 6Gbps SAS 2.5″ SFF
697574-B21 HP 1.2TB 10K 6Gbps SAS 2.5″ SFF
652605-B21 HP 146 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″ SFF
652611-B21 HP 300 GB 15K 6Gbps SAS 2.5″ SFF
Giá Liên Hệ