Bài giảng tương tác toán lớp 3

Bài giảng tương tác (BGTT) toán lớp 3 được xây dựng dựa trên phần học sách giáo khoa toán lớp 3 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành.

BGTT được xây dựng theo từng chủ đề, thiết kế bằng những hình ảnh sinh động, màu sắc đa dạng qua đó tạo cảm hứng trong học tập

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ I

1. 1. Ôn tập và bổ sung Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số
2. Cộng, trừ các số có ba chữ (không nhớ)
3. Luyện tập
4. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
5. Luyện tập
6. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
7. Luyện tập
8. Ôn tập các bảng nhân
9. Ôn tập các bảng chia
10. Luyện tập
11. Ôn tập về hình học
12. Ôn tập về giải toán
13. Xem đồng hồ
14. Xem đồng hồ (tiếp theo)
15. Luyện tập
16. Luyện tập chung
17. 2. Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000 Bảng nhân 6
18. Luyện tập
19. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
20. Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
21. Luyện tập
22. Bảng chia 6
23. Luyện tập
24. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
25. Luyện tập
26. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
27. Luyện tập
28. Phép chia hết và phép chia có dư
29. Luyện tập
30. Bảng nhân 7
31. Luyện tập
32. Gấp một số lên nhiều lần
33. Luyện tập
34. Bảng chia 7
35. Luyện tập
36. Giảm đi một số lần
37. Luyện tập
38. Tìm số chia
39. Luyện tập
40. Góc vuông, góc không vuông
41. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê-ke
42. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét
43. Bảng đơn vị đo độ dài
44. Luyện tập
45. Thực hành đo độ dài
46. Thực hành đo độ dài (tiếp theo)
47. Luyện tập chung
48. Bài toán giải bằng hai phép tính
49. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
50. Luyện tập
51. Bảng nhân 8
52. Luyện tập
53. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
54. Luyện tập
55. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
56. Luyện tập
57. Bảng chia 8
58. Luyện tập
59. So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
60. Luyện tập
61. Bảng nhân 9
62. Luyện tập
63. Gam
64. Luyện tập
65. Bảng chia 9
66. Luyện tập
67. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
68. Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
69. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
70. Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
71. Giới thiệu bảng nhân
72. Giới thiệu bảng chia
73. Luyện tập
74. Luyện tập chung
75. Làm quen với biểu thức
76. Tính giá trị của biểu thức
77. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
78. Luyện tập
79. Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
80. Luyện tập
81. Luyện tập chung
82. Hình chữ nhật
83. Hình vuông
84. Chu vi hình chữ nhật
85. Chu vi hình vuông
86. Luyện tập
87. Luyện tập chung

Danh mục các bài giảng tương tác học kỳ II

1. Các số có bốn chữ số
2. Luyện tập
3. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
4. Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
5. Số 10 000 – Luyện tập
6. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
7. Luyện tập
8. So sánh các số trong phạm vi 10 000
9. Luyện tập
10. Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
11. Luyện tập
12. Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
13. Luyện tập
14. Luyên tập chung
15. Tháng – Năm
16. Luyện tập
17. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
18. Vẽ trang trí hình tròn
19. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
20. Luyện tập
21. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)
22. Luyện tập
23. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
24. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
25. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
26. Luyên tập
27. Luyên tập chung
28. Làm quen với chữ số La Mã
29. Luyện tập
30. Thực hành xem đồng hồ
31. Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)
32. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
33. Luyện tập
34. Luyện tập
35. Tiền Việt Nam
36. Luyên tập
37. Làm quen với thống kê số liệu
38. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)
39. Luyên tập
40. Các số có 5 chữ số
41. Luyện tập
42. Các số có 5 chữ số (tiếp theo)
43. Luyên tập
44. Số 100 000 – Luyện tập
45. So sánh các số trong phạm vi 100 000
46. Luyên tập
47. Luyện tập
48. Diện tích của một hình
49. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
50. Diện tích hình chữ nhật
51. Luyên tập
52. Diện tích hình vuông
53. Luyện tập
54. Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
55. Luyên tập
56. Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
57. Tiền Việt Nam
58. Luyện tập
59. Luyện tập chung
60. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
61. Luyện tập
62. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
63. Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
64. Luyện tập
65. Luyện tập chung
66. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)
67. Luyện tập chung
68. Luyện tập chung
69. Luyện tập chung
70. Ôn tập các số đến 100 000
71. Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)
72. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000
73. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
74. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo)
75. Ôn tập về đại lượng
76. Ôn tập về hình học
77. Ôn tập về hình học (tiếp theo)
78. Ôn tập về giải toán
79. Ôn tập về giải toán (tiếp theo)
80. Luyện tập chung
81. Luyện tập chung
82. Luyện tập chung

Giá : 28.457.000 (VNĐ)