Bộ Lưu Điện APC (SRT Serial (Online UPS)

Part SRT Serial (Online UPS)
SRT10KRMXLI APC Smart-UPS SRT 10000VA RM 230V
SRT10KXLI APC Smart-UPS SRT 10000VA 230V
SRT2200RMXLI APC Smart-UPS SRT 2200VA RM 230V
SRT2200XLI APC Smart-UPS SRT 2200VA 230V
SRT3000RMXLI APC Smart-UPS SRT 3000VA RM 230V
SRT3000XLI APC Smart-UPS SRT 3000VA 230V
SRT5KRMXLI APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 230V
SRT5KXLI APC Smart-UPS SRT 5000VA 230V
SRT6KRMXLI APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V
SRT6KXLI APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
SRT8KRMXLI APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V
SRT8KXLI APC Smart-UPS SRT 8000VA 230V
SUA5000RMI5U APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower

Giá Liên Hệ