Bộ Lưu Điện APC (SMT Serial LINE-INTERACTIVE)

Part SMT Serial ( LINE-INTERACTIVE)
SMT1000i APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V
SMT1000RMI2U APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V
SMT1000RMI2UC APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMT1500I APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V
SMT1500IC APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V with SmartConnect
SMT1500RMI2U APC Smart-UPS 1500VA LCD RM 2U 230V
SMT2200I APC Smart-UPS 2200VA LCD 230V
SMT2200RMI2U APC Smart-UPS 2200VA LCD RM 2U 230V
SMT3000I APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V
SMT3000IC APC Smart-UPS 3000VA LCD 230V with SmartConnect
SMT3000RMI2U APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V

                                       Giá Liên Hệ