Bộ Lưu Điện APC (SMC Serial LINE- INTERACTIVE)

Part SMC Serial (LINE- INTERACTIVE)
SMC1000I APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V
SMC1000I-2U APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V
SMC1000IC APC Smart-UPS C 1000VA LCD 230V with SmartConnect
SMC1000I-2UC APC Smart-UPS C 1000VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMC1500I APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V
SMC1500I-2U APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V
SMC1500IC APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V with SmartConnect
SMC1500I-2UC APC Smart-UPS C 1500VA LCD RM 2U 230V with SmartConnect
SMC2000I APC Smart-UPS C 2000VA LCD 230V
SMC2000I-2U APC Smart-UPS C 2000VA LCD RM 2U 230V
SMC3000I APC Smart-UPS C 3000VA LCD 230V
SMC3000RMI2U APC Smart-UPS C 3000VA LCD RM 2U 230V

                                             Giá Liên Hệ