Bộ Lưu Điện APC (For PC)

Part UPS FOR PC 
BV1000I APC Easy UPS BV 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V
BX1100LI-MS APC Back-UPS 1100VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
BX1400U-MS APC Back-UPS 1400VA, 230V, AVR, Universal and IEC Sockets
BX650LI-MS APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR, Universal Sockets

                                         Giá Liên Hệ