Nguồn nâng cấp Máy chủ (HP)

Part Power Supply Option Bảo hành
503296-B21 HP 460W Power Supply For ML350, 370 G6, G7  

 

 

 

12 tháng

512327-B21 HP 750W Power Supply For ML350, 370 G6, G7
399771-B21 HP ML350/370 DL380 G5/DL385G2/DL385G5 1000W PS
437572-B21 HP HOTPLUG Power Supply 1200W DL580G5
384168-B21 HP HOTPLUG Power Supply 725W ML350 G4p/G4
338022-001 HP 575W Power Supply For DL380 G4
313054-B21 HP 400W Power Supply For DL380 G3
344747-001 HP 775W Power Supply For ML370 G4
364360-001 HP 1300W Power Supply For ML570G3/DL580G3
264166-001 HP Power supply 500W For ML350 G3
361392-001 HP Power supply 460W For DL360 G4/G4P
216068-002 HP Power supply 500W For ML370 G2/3

                                               Giá Liên Hệ