Nguồn nâng cấp Máy chủ (Dell)

Part Power Supply Option Bảo hành
JX399 Dell Power Supply  750w For Poweredgle 2950  

 

12 tháng

D3163 Dell Power Supply  700w For Poweredgle 2850
U8947 Dell Power Supply 930w For Poweredgle 2900
D3014 Dell Power Supply 930w For Poweredgle 2800
0H694 Dell Power Supply 500w For Poweredgle 2650
C1297 Dell Power Supply 730w For Poweredgle 2600
R0910 Dell Power Supply 300w For Poweredgle 2500/4600
D9761 Dell Power Supply 670w For Poweredgle 1950
C8193 Dell Power Supply 488w For Storage MD3000

                                         Giá Liên hệ