DỰ BÁO THỜI TIẾT

Nhiệt độ

Độ ẩm

Gió

Áp suất

Lượng mưa

Dự án giúp học sinh hiểu khái niệm “thời tiết” và các yếu tố liên quan như nhiệt độ, độ ẩm, gió và vận tốc gió, mưa và lượng mưa.

Rèn luyện cho học sinh các kỹ năng nghiên cứu khoa học cơ bản. Qua đó giúp các e hiểu được:

+ Sự khác biệt thời tiết giữa các vùng
+ Thu thập dữ liệu thời tiết, so sánh dữ liệu đó với dữ liệu trên internet hoặc bản tin thời tiết tương ứng trong ngày
+ Hiểu được thông tin trên đồ thị
+ So sánh được dữ liệu giữa các trạm thời tiết khác nhau
+ Liên hệ dữ liệu với cảm giác và sinh hoạt hằng ngày
+ Học viên hiểu được sự ảnh hưởng của thời tiết và khí hậu lên cuộc sống của mình trong:

Cuộc sống hằng ngày

Nhà ở

 

Đi lại

Học tập & làm việc

Trồng trọt chăn nuôi

Danh mục thiết bị, phần mềm:

– Hệ thống trạm dự báo thời tiết

– Thiết bị thí nghiệm khoa học Labdisc Enviro và phần mềm Globilab & Globiworld

– Thư viện tài nguyên học liệu khoa học vô tận Twig-World

– Trung tâm dữ liệu và kết nối InteliBox

– Máy tính bảng Datamini TR10RS1

– Tủ lab di động khoa học

– Dụng cụ phục vụ thí nghiệm khoa học

ĐƠN GIÁ: 105.402.000  VNĐ

Click chuột tại đây để xem chi tiết sản phẩm