HỆ THỐNG TRẠM NĂNG LƯỢNG SẠCH

1.Mục đích: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời

2. Danh mục thiết bị đi kèm:

Bộ thí nghiệm cảm biến môn Vật lý Labdics PHYSIO và bộ Kit thí nghiệm

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 43.000.000 VNĐ

Thiết bị hiển thị và thực hành thí nghiệm máy tính bảng Datamini

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 7.600.000 VNĐ

Hệ thống pin mặt trời

Bảo hành: 12 Tháng

Đơn giá: 183.000.000 VNĐ

Bộ Poster sơ đồ sản xuất điện sạch

 

Đơn giá: 8.800.000 VNĐ