Bộ nhớ trong RAM nâng cấp Máy chủ HP

Mã hàng Thông tin chi tiết Bảo hành Model máy tương thích
Bộ nhớ trong (DDRAM) nâng cấp Máy chủ HP
500656-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600R-9 12 tháng ML370 G6, DL380 G6, ML350 G6, DL360 G6, G7…
500658-B21 HP 4GB 2Rx4 PC3-10600R-9
500662-B21 HP 8GB 2Rx4 PC3-10600R-9
516423-B21 HP 8GB 2Rx4 PC3-8500R-9
500666-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3-8500R-9
627812-B21 HP 16GB 2Rx4 PC3-10600R-9 LP
500670-B21 HP 2GB 2Rx8 PC3-10600E-9 ML 110G6, ML110G7
500672-B21 HP 4GB 2Rx8 PC3-10600E-9
647893-B21 HP 4GB PC10600 Low Power ML350, DL380 G8,
647897-B21 HP 8GB PC10600 Low Power
450259-B21 HP 1Gb Unbuffered ECC PC2-6400 DDR2 ML110 G5…
450260-B21 HP 2Gb Unbuffered ECC PC2-6400 DDR2
432803-B21 HP 512MB Unbuffered – DIMM PC2-5300 ML110 G4, ML310 G4, ML115 G1…
432804-B21 HP 1GB Unbuffered-DIMM PC2-5300
408851-B21 HP 2GB (2 x 1GB)  Reg PC2-5300 ML150 G5, 310 G5…
408853-B21 HP 4GB (2 x 2GB) Reg PC2-5300
408854-B21 HP 8GB (2 x 4GB)  Reg PC2-5300
397409-B21 HP 1GB(2X512MB) FB-DIMM PC2-5300 ML150 G3, ML350 G5, ML370 G5, DL380G5…
397411-B21 HP 2GB (2 x 1GB) FB-DIMM PC2-5300
397413-B21 HP 4GB (2 x 2GB) FB-DIMM PC2-5300
397415-B21 HP 8GB (2 x 4GB) FB-DIMM PC2-5300
413015-B21 HP 16GB (2 x 8GB) FB-DIMM PC2-5300
343055-B21  HP 1GB ( 2×512 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem ML350, ML370, ML570, DL380, DL580 G4…
343056-B21  HP 2GB ( 2x 1 GB ) REG PC2-3200 DDR2 Mem
343057-B21  HP 4GB ( 2 x 2 GB )  REG PC2-3200 DDR2 Mem
348106-B21  HP 8GB ( 2 x 4GB )  REG PC2-3200 DDR2 Mem
358347-B21 HP 512 MB REG PC2700 SGLDMM DDR Mem ML350 G4…
358348-B21 HP 1GB REG PC2700 SGLDMM DDR Mem
358349-B21 HP 2GB REG PC2700 SGLDMM DDR Mem
300679-B21 HP 1GB REG PC2100 (2x512Mb) DDR Mem ML370, ML350, DL380, DL580, ML570 G3…
300680-B21 HP 2GB REG PC2100 (2x1GB) DDR Mem
300682-B21 HP 4GB REG PC2100 (2x2GB) DDR Mem
187420-B21 HP 2Gb PC1600 (2x1Gb) DDR ECC ML570 G2, DL580 G2…
187421-B21 HP 4Gb PC1600 (2x2Gb) DDR ECC
Giá Liên Hệ