Bộ nhớ trong RAM nâng cấp Máy chủ IBM/Lenovo

Mã hàng Thông tin chi tiết Bảo hành Model máy tương thích
Bộ nhớ trong (DDRAM) nâng cấp Máy chủ IBM/Lenovo
44T1481 IBM 2GB Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3 12 tháng System X3400M2, 3500M2, 3550M2, 3650M2…
44T1483 IBM 4GB Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3
44T1484 IBM 8GB Single Rank PC3-10600 CL9 ECC DDR3
44T1592 IBM 2GB PC3-10600E CL9 DDR3 System X3200 M3, X3250M4
44T1570 IBM 2GB PC3-10600ECL9 DDR3
44T1571 IBM 4GB Dual Rank PC3-10600ECL9 ECC DDR3
90Y3165 IBM 8GB Dual Rank PC3-10600E CL9 ECC DDR3
46C7482 IBM 8GB PC3-8500R CL7 ECC DDR3
49Y1433 IBM 2GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 System X3650 M3
49Y1435 IBM 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3
49Y1436 IBM 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3
49Y1562 IBM 16GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3
49Y1406 IBM 4GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP System X3650 M4
49Y1397 IBM 8GB PC3-10600 CL9 ECC DDR3 LP
49Y1559 RAM DDR3 IBM 4GB PC12800 RDIMM
 90Y3109 RAM DDR3 IBM 8GB PC12800 RDIMM
39M5782 IBM 1GB(2x512MB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5 System X3400, 3500, 3550, 3650…
39M5785 IBM 2GB(2x1GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
39M5791 IBM 4GB(2x2GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
39M5797 IBM 8GB(2x4GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
40V9598 IBM 16GB(2x8GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
41Y2771 IBM 4GB(2x2GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300P CL5 System X3850m2/3950M2
41Y2768 IBM 8GB(2x4GB)FB-DIMM DDRII 667MHz / PC2-5300P CL5
43V7356 IBM 16GB(2x8GB) Reg DDRII 667MHz / PC2-5300P CL5
41Y2726 IBM 512MB DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5 System X3200, X3200M2
41Y2729 IBM 2GB(2x1GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
41Y2732 IBM 4GB(2x2GB) DDRII 667MHz / PC2-5300 CL5
30R5149 IBM 2GB(2x1GB) DDRII 533MHz / PC2-4200 CL4 X206m
39M5821 IBM 1GB(2x512MB) PC2-3200  DDR SDRAM RDIMM Xseries 226, 236, 336, 366, 346, 260, … System X3800, 3850…
39M5809 IBM 2GB(2x 1 GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 SDRAM RDIMM
39M5812 4GB(2x 2 GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 SDRAM RDIMM
30R5145 IBM 8GB(2x 4GB kit) PC2-3200 CL3 DDR2 SDRAM RDIMM
33L5038 IBM 512 MB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM  CL2.5 Xseries 225, 235, 345, 255
33L5039 IBM 1GB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5
33L5040 IBM 2 GB PC2100 ECC DDR SDRAM RDIMM CL2.5
06P4054 IBM 512 MB PC2700 ECC DDR SDRAM RDIMM  CL2.5 Xseries 206…
06P4055 IBM 1Gb PC2700 ECC DDR SDRAM RDIMM  CL2.5
30R5148 IBM 512 MB PC4200 ECC DDR2 SDRAM RDIMM  CL4 Xseries 206m
30R5149 IBM 2GB(2x1GB) PC4200 ECC DDR2 SDRAM CL4
10K0069 IBM 512MB PC2100 ECC UNREG DDR SDRAM CL2.5 Xseries 205
10K0071 IBM 1GB PC2100 ECC UNREG DDR SDRAM CL2.5
Giá Liên Hệ