CPU ThinkSystem (Xeon SP Gen 1)

Part CPU ThinkSystem Bảo Hành
4XG7A07197 Intel Xeon Silver 4108 8C 85W 1.8GHz Processor  

 

 

 

12 tháng

4XG7A07195 Intel Xeon Silver 4110 8C 85W 2.1GHz Processor
4XG7A07192 Intel Xeon Silver 4114 10C 85W 2.2GHz Processor
4XG7A07191 Intel Xeon Silver 4116 12C 85W 2.1GHz Processor
4XG7A07174 Intel Xeon Gold 5115 10C 85W 2.4GHz Processor
4XG7A09084 Intel Xeon Gold 5117 14C 105W 2.0GHz Processor
4XG7A07173 Intel Xeon Gold 5118 12C 105W 2.3GHz Processor
7XG7A06893 Intel Xeon Gold 5120 14C 105W 2.2GHz Processor
7XG7A06891 Intel Xeon Gold 5122 4C 105W 3.6GHz Processor
7XG7A06890 Intel Xeon Gold 6126 12C 125W 2.6GHz Processor
7XG7A06888 Intel Xeon Gold 6130 16C 125W 2.1GHz Processor

                                           Giá Liên Hệ