KIDSMART-04: NGÔI NHÀ THINKIN ‘ THINGS – THẾ GIỚI SÔI ĐỘNG 1

Bộ sưu tập Thế Giới Sôi Động 1 đề cao sự đa dạng của năng lực trí tuệ. Trí thông minh âm nhạc /nhịp điệu của người học sinh sẽ tỏa sáng khi làm việc với Toony the Loon và đàn phiến gỗ (mộc cầm), hoặc trí thông minh hình ảnh/ không gian trong việc tạo ra với BLOX (Thế giới ảo) – hình ảnh không gian ba chiều, hoặc trí thông minh lôgic/ toán học với những chỉ dẫn của Cửa hàng Flipple và chế tạo chim Feathered friends. Trong những lĩnh vực mà một số trẻ khó học được một cách tự nhiên thì bộ sưu tập này cung cấp những hoạt động thân thiện, gần gũi thông qua đó hình thành sự tự tin ham thích khám phá và sáng tạo khuyến khích tính kiên để dẫn đến sự thành công.

Bộ sưu tập Thế Giới Sôi Động 1 đồng thời nhấn mạnh về cách học sinh  học như thế nào. Phải chăng có một số học sinh có khả năng ghi nhớ tốt những thứ chúng nhìn thấy hoặc nghe thấy được tốt hơn các bạn khác? Cách học sinh của bạn tiếp cận việc học như thế nào? Chúng có “phán đoán và kiểm tra” không? Một khi có cái gì đó “được khám phá”, liệu chúng có sử dụng thông tin đó theo cách khác để “nhìn xem cái gì sẽ xảy ra” không? Học sinh của bạn có thích thực hiện yêu cầu của Flipple ngay ở cửa (cả bằng âm thanh và hình ảnh) hay trên điện thoại (chỉ nghe), hoặc bằng thư (chỉ nhìn)?

Thế Giới Sôi Động 1  thúc đẩy việc học trong những lĩnh vực sở trường của mỗi học sinh, đồng thời khuyến khích sự hình thành và phát triển các kỹ năng ở các mặt khác.