Nguồn nâng cấp Máy chủ (IBM)

Part PS Option Bảo hành
32P1452 IBM X360 power Supply 370w Hotswap  

 

12 tháng

49Y2167 IBM X226, X345 power Supply 514w Hotswap
39Y7329 IBM X3200 power Supply 340w , Non Hotswap
44V3086 IBM POWER SUPPLY  P570 1600W (9117-MMA)
40K1906 IBM x3650 Hot Swap Power Supply (Included 5 fans)
40M1075 IBM 46M1075 x3550/x3650 M2 675W Power Supply
74P4456 IBM 670W POWER SUPPLY FOR X236
74P4410 IBM 625W POWER SUPPLY FOR X346

                                               Giá Liên Hệ