Phần mềm quản lý lớp học

PM quản lý lớp học: là một trong những phần mềm quản lý lớp học phổ biến nhất trên thế giới. Nó đã được dịch sang 15 ngôn ngữ khác nhau, và đã được bán cho hơn 60 quốc gia phát triển và đang phát triển. Số người sử dụng đã tăng lên đến hơn 5 triệu.

Sử dụng phần mềm quản lý lớp học giáo viên có thể phát triển một quá trình giảng dạy tương tác trong môi trường mạng khác nhau và làm cho học viên tập trung trên lớp, họ có thể phân phối các tập tin cho học viên và thu thập các tập tin từ các học viên một cách dễ dàng, giáo viên cũng có thể kiểm tra học viên thông qua bài kiểm tra và khảo sát và sửa bài kiểm tra ở nhà.

Phần mềm quản lý lớp học: là một phần mềm  dễ dàng bảo trì, nó hỗ trợ các hệ điều hành phổ biến, chẳng hạn như Windows, Linux, Android và như vậy, nó cũng có khả năng tương thích tốt và ổn định có thể chạy với các phần mềm khác ở cùng thời gian và đảm bảo quá trình giảng dạy thời gian dài, hiệu quả của nó trong môi trường không dây là tốt như môi trường có dây.

Chức năng chính:
+ Quảng bá

+ Trình diễn máy học viên

+ Truyền file Video

+ Quảng bá Camera 

+ Điều khiển từ xa -Giám sát và điều kiển

+ Quản lý truy cập Web 

+ Quản lý ứng dụng 

+ Kiểm tra miệng

+ Quan sát tổng quát – Nhóm 

+ Chat theo chủ đề

+ Dạy theo nhóm

+ Thu thập File 

+ Phân phối File 

+ Quản lý chế độ xem

+ Xác nhận file đã xem

+ Bật tắt chế độ đứng im.

Chức năng dành cho giáo viên:
+ Giáo viên tạo: Danh sách lớp, sơ đồ lớp, bài kiểm tra viết, kiểm tra đọc hiểu, kiểm tra hiểu ngữ cảnh…

+ Giáo viên từ xa tắt/ khởi động lại máy của học viên

+ Giáo viên có thể tạo 1 lớp học mới, cho học viên đăng ký thông tin để vào lớp (tên học viên, ID học viên, tên lớp).

+ Giáo viên quản lý lớp học thông qua các chức năng:

+ Màn hình: Truyền hình ảnh và âm thanh từ máy giáo viên đến máy học viên.

+ Học sinh làm mẫu: Giáo viên cho phép một sinh viên để làm mẫu cho các học viên khác.

+ Giáo viên có thể kiểm soát chuột và bàn phím của học sinh, chia sẻ quyền điều khiển với học sinh hoặc để học sinh tiếp tục kiểm soát chuột và bàn phím.

+ Giám sát và điều khiển: Giáo viên có thể giám sát màn hình học viên và điều khiển trực tiếp máy học viên, khóa chuột và bàn phím của học viên; Viết ghi chú trực tiếp trên máy học viên; Chụp hình màn hình học viên; Ghi lại hoạt động của máy học viên; Chạy 1 ứng dụng trên máy học viên.

+ Truyền và nhận tập tin: Trong buổi học Giáo viên có thể truyền 1 hoặc nhiều tập tin đến cho máy học viên và đồng thời có thể nhận 1 hoặc nhiều tập tin do học viên trình lên.

Chức năng dành cho học sinh:
+ Chức năng gọi trợ giúp(Giơ tay phát biểu): Học viên dùng chức năng này để đề nghị giáo viên giúp đỡ trong suốt buổi học

+ Chức năng Gửi tin nhắn: Học viên dùng chức năng này để gửi tin nhắn đến cho giáo viên

+ Chức năng Đệ trình tập tin: Học viên đề nghị gửi 1 tập tin đến giáo viên để hỏi hoặc nộp bài tập, nếu giáo viên đồng ý nhận thì quá trình này bắt đầu cho đến lúc kết thúc

+ Xem tập tin của giáo viên: Học viên dùng chức năng này để mở các tập tin mà giáo viên đã gửi