Thư viện Bài giảng tương tác điện tử Bậc THPT

– Thư viện bài giảng tương tác THPT, được xây dựng trên phần mềm ActivInspire, là một nguồn tài nguyên giáo dục phong phú và đa dạng. Các bài giảng trong thư viện này được biên soạn theo chương trình của NXB Giáo dục Việt Nam, có sự hợp tác của đội ngũ giáo viên cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm.

– Ngoài nội dung kiến thức chuẩn, các bài giảng còn bổ sung nhiều hoạt động tương tác từ cơ bản đến nâng cao, cùng với các nội dung kiểm tra và đánh giá. Điều này giúp giáo viên dễ dàng đánh giá mức độ tiếp thu của học sinh.

– Thư viện bài giảng cung cấp rất nhiều công cụ tương tác hỗ trợ, giúp giáo viên dễ dàng và chủ động trong quá trình giảng dạy. Nhờ vào những công cụ này, học sinh có sự hứng thú hơn và tạo nên môi trường lớp học thân thiện và năng động. Điều này nâng cao chất lượng dạy và học, tạo điều kiện tốt hơn cho sự phát triển của học sinh.

Giá : 483.769.000 (VNĐ)

Trong đó:

Bài giảng tương tác Toán Lớp 10 28.457.000
Bài giảng tương tác Toán Lớp 11 28.457.000
Bài giảng tương tác Toán Lớp 12 28.457.000
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 10 28.457.000
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 11 28.457.000
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 12 28.457.000
Bài giảng tương tác Hóa Lớp 10 28.457.000
Bài giảng tương tác Hóa Lớp 11 28.457.000
Bài giảng tương tác Hóa Lớp 12 28.457.000
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 10 28.457.000
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 11 28.457.000
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 12 28.457.000
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Toán 28.457.000
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Lí 28.457.000
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Hóa 28.457.000
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Sinh 28.457.000
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh 28.457.000