Thư viện Bài giảng tương tác điện tử Bậc THCS

– Bộ bài giảng tương tác được xây dựng & bám sát theo chương trình Bộ Giáo Dục và Đào Tạo với ưu hóa tính linh động và cá nhân hóa cho người sử dụng bằng cách chia nhỏ các chủ đề lớn thành các chủ đề con, mà từ đó người sử dụng có thể tùy chọn và tổ hợp theo nhiều cách khác nhau.

– Đồng thời, trong mỗi chủ đề, nội dung kiến thức không những được đảm bảo mà các kiến thức mở rộng, liên hệ thực tiễn, các hoạt động tương tác cũng được thiết kế theo nhiều cách khác nhau để người sử dụng “tùy cơ ứng biến” theo tình hình thực tế trên lớp học.

Giá : 565.259.500 (VNĐ)

Trong đó:

Bài giảng tương tác Toán Lớp 6 29.750.500
Bài giảng tương tác Toán Lớp 7 29.750.500
Bài giảng tương tác Toán Lớp 8 29.750.500
Bài giảng tương tác Toán Lớp 9 29.750.500
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 6 29.750.500
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 7 29.750.500
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 8 29.750.500
Bài giảng tương tác Vật Lý Lớp 9 29.750.500
Bài giảng tương tác Hóa Lớp 8 29.750.500
Bài giảng tương tác Hóa Lớp 9 29.750.500
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 6 29.750.500
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 7 29.750.500
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 8 29.750.500
Bài giảng tương tác Sinh Lớp 9 29.750.500
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THCS môn Toán 29.750.500
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THCS môn Lí 29.750.500
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THCS môn Hóa 29.750.500
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THCS môn Sinh 29.750.500
Thư viện BGTT Củng cố kiến thức luyện thi tốt nghiệp THCS môn Tiếng Anh 29.750.500