Thư viện Bài giảng tương tác điện tử Bậc Tiểu học

Thư viện bài giảng tương tác được xây dựng trên phần mềm dạy và học tương tác ActivInspire, kết hợp với nguồn tài nguyên giáo dục được tích hợp sẵn vô cùng phong phú, đa dạng và rất nhiều các công cụ tương tác hỗ trợ. Hệ thống bài giảng được biên soạn theo chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hàng, và được thẩm định bởi đội ngũ giáo viên cố vấn chuyên môn giàu kinh nghiệm.

Bài giảng tương tác được thiết kế phù hợp với các lứa tuổi, trong đó có Tiểu học với các môn học: Toán, Tiếng Việt, Ngoại Ngữ, Khoa Học, Kỹ Thuật, Tin Học, Địa Lý, Lịch Sử, Tập Viết, Âm Nhạc, Mỹ Thuật, Tự nhiên & Xã Hội.

Giá : 466.455.000 (VNĐ)

Trong đó:

Thư viện BGTT Toán Lớp 1 28.457.000
Thư viện BGTT Toán Lớp 2 28.457.000
Thư viện BGTT Toán Lớp 3 28.457.000
Thư viện BGTT Toán Lớp 4 28.457.000
Thư viện BGTT Toán Lớp 5 28.457.000
Thư viện BGTT TNXH Lớp 1 28.457.000
Thư viện BGTT TNXH Lớp 2 28.457.000
Thư viện BGTT TNXH Lớp 3 28.457.000
Thư viện BGTT khoa học Lớp 4 28.457.000
Thư viện BGTT khoa học Lớp 5 28.457.000
Thư viện BGTT Tiếng Việt Lớp 1 28.457.000
Thư viện BGTT Tiếng Việt Lớp 2 28.457.000
Thư viện BGTT Tiếng Việt Lớp 3 28.457.000
Thư viện BGTT Tiếng Việt Lớp 4 28.457.000
Thư viện BGTT Tiếng Việt Lớp 5 28.457.000
Thư viện BGTT câu chuyện kể phát triển kỹ năng đọc 39.600.000