SSD Option For ThinkSystem

Part SSD Thinksystem Bảo hành
4XB7A10195 ThinkSystem 2.5” 240GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD  

12 tháng

4XB7A10153 ThinkSystem 2.5” 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
4XB7A10196 ThinkSystem 2.5” 480GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
4XB7A10154 ThinkSystem 2.5” 960GB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD
4XB7A10155 ThinkSystem 2.5” 1.92TB Entry SATA 6Gb Hot Swap SSD

                                            Giá Liên Hệ